FERIE Z WOJSKIEM

FERIE Z WOJSKIEM

Wojskowy Komendant Uzupełnień w Suwałkach zaprasza wszystkich zainteresowanych, którzy ukończyli 18 rok życia, do składania wniosków o powołanie do terytorialnej służby wojskowej (tsw).

Harmonogram szkolenia przedstawia się następująco:

16-dniowe szkolenie podstawowe:

18 – 19.12.2020 r. (2 dni) oraz kontynuacja w terminie 04 – 17.01.2021 r. (14 dni) – dla osób bez złożonej przysięgi wojskowej i przeszkolenia wojskowego;

8-dniowe szkolenie wyrównawcze:

18 – 19.12.2020 r. (2 dni) oraz kontynuacja w terminie 12 – 17.01.2021 r. (6 dni) – szkolenie dedykowane żołnierzom rezerwy.

Po szkoleniu żołnierze będą pełnili służbę rotacyjnie w 12. batalionie lekkiej piechoty w Suwałkach – 2 dni w miesiącu (1 weekend).

Wymagania jakie musi spełnić kandydat są następujące:

  • obywatelstwo polskie,
  • pełnoletność,
  • zdolność fizyczna i psychiczna do pełnienia służby wojskowej,
  • niekaralność.

Procedura rekrutacyjna jest bardzo prosta i obejmuje:

  • złożenie wniosku do Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Suwałkach,
  • rozmowę kwalifikacyjną,
  • badania lekarskie oraz psychologiczne.

Żołnierzowi tsw, za każdy dzień ćwiczenia, przysługuje świadczenie pieniężne w wysokości 117,14 zł. Ponadto 411 zł za gotowość do służby w okresie miesiąca. Łącznie za odbycie dwóch dni ćwiczeń w miesiącu otrzymuje on kwotę 645,28 zł netto. Za 16-dniowe szkolenie podstawowe to około 2,5 tys. zł. Ilość miejsc w suwalskim 12 batalionie lekkiej piechoty jest ograniczona.

Szczegółowe informacje można uzyskać w WKU w Suwałkach tel. 261347357 lub pod adresem email: wkusuwalki@ron.mil.pl

 

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści