Wyrazy współczucia

Wyrazy współczucia

Wyrazy głębokiego współczucia

Panu Grzegorzowi Dadurze

Naczelnikowi Wydziału Ochrony Środowiska i Leśnictwa
Starostwa Powiatowego w Augustowie
z powodu śmierci

OJCA

składają
Starosta Augustowski, Wicestarosta Augustowski
oraz koleżanki i koledzy ze Starostwa Powiatowego w Augustowie
i Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści