Wyrazy współczucia

Wyrazy współczucia

Wyrazy głębokiego współczucia
Panu Bogdanowi Grabowemu
Naczelnikowi Wydziału Architektury i Budownictwa
Starostwa Powiatowego w Augustowie
z powodu śmierci
TEŚCIOWEJ
składają
Starosta Augustowski, Wicestarosta Augustowski
oraz koleżanki i koledzy ze Starostwa Powiatowego w Augustowie
i Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści