Augustowski Szpital jednym z najlepiej zarządzanych w Polsce!

Augustowski Szpital jednym z najlepiej zarządzanych w Polsce!

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Augustowie został doceniony w prestiżowym rankingu „Liderzy zarządzania. Najlepiej zarządzane szpitale publiczne według BFF Banking Group” organizowanym wspólnie z dziennikiem Rzeczpospolita. W kategorii szpitale z kontraktem z NFZ niższym lub równym 39 mln placówka zajęła IV miejsce w Polsce i jest to najlepiej oceniony szpital w województwie podlaskim.

Szpitale były oceniane pod kątem: efektywność aktywów (pozwalająca na ocenę efektywności zarządzania majątkiem szpitala), rentowność sprzedaży netto (pokazująca, jaka część przychodów pozostaje do dyspozycji jednostki po odliczeniu wszelkich kosztów i podatków) oraz dynamika przychodu z NFZ (procentowy przyrost kontraktu/ryczałtu rok do roku). Parametry zostały dobrane tak, aby obrazowały efektywność zarządzania szpitalem.

Zestawienie docenia jednostki publiczne, które wykazują się wysoką jakością opieki medycznej idącą w parze z efektywnością ekonomiczną.

Publiczne placówki ochrony zdrowia podzielono na trzy grupy w zależności od wartości kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia: — do 39 mln zł, — pomiędzy 39 a 89 mln zł, — powyżej 89 mln zł.

– Zdrowie jest priorytetem absolutnym, który realizujemy konsekwentnie od 2014 roku. Rok 2019 jest piątym z kolei, w którym SP ZOZ uzyskał wynik dodatni. Efektem tych zmian jest nie tylko lepszy wynik ekonomiczny, ale przede wszystkim konsekwentna poprawa jakości i dostępności świadczeń medycznych dla pacjentów – mówi starosta Jarosław Szlaszyński. – Jest to zasługą wytężonej pracy „sztabu medycznego” szpitala, pracowników SP ZOZ, dzięki zaangażowaniu których,  udało się kontrakt z NFZ zwiększyć i dziś jest on 2 razy większy niż na początku tej drogi. W planach mamy szereg kolejnych projektów modernizacyjnych, które chcemy realizować w latach następnych, tak, aby poziom realizowanych usług medycznych był na jak najwyższym poziomie, dodał.

Dyplom dla SPZOZ
Dyplom dla SPZOZ za zajęcie IV miejsca
Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści