Wyrazy współczucia

Wyrazy współczucia

Wyrazy głębokiego współczucia

Panu Andrzejowi Zarzeckiemu

Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie

z powodu śmierci

TEŚCIA

składają

Starosta Augustowski, Wicestarosta Augustowski,
Zarząd i Rada Powiatu w Augustowie,
pracownicy Starostwa Powiatowego w Augustowie
i Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści