Młodzi Polacy w obronie ideałów

Młodzi Polacy w obronie ideałów

3 listopada 2020 r. pod hasłem „Młodzi Polacy w obronie ideałów” odbyła się kolejna, IX już, edycja Powiatowego Konkursu „Tożsamość Polaka” pod patronatem Starosty Augustowskiego. Tym razem, ze względu na sytuację w kraju, młodzi artyści spotkali się w Internecie. Zmieniona forma, mimo oczywistych trudności, przyniosła też nowe możliwości i środki wyrazu.

Uczniowie augustowskich szkół średnich rywalizowali w dwóch kategoriach: literackiej i żywego słowa. To budujące, że w tak trudnych dla nas wszystkich czasach wciąż są młodzi ludzie, którzy za pośrednictwem sztuki pragną dzielić się swoją miłością do Ojczyzny.

Po burzliwych obradach i wnikliwej ocenie prac literackich jury w składzie: Beata Bronakowska-Sanak, Ewa Chodacz, Aleksandra Szczerba oraz Paweł Leszkowicz przyznało następujące nagrody w kategorii żywego słowa: I miejsce – uczennica II LO w Augustowie, II miejsce –uczennica I LO, III miejsce – uczennica oraz uczeń I LO, wyróżnienie – uczeń I LO. W kategorii literackiej I miejsce zajęła uczennica I LO w Augustowie, II miejsce – uczennica I LO oraz uczennica II LO, III miejsce – uczennica I LO oraz II LO, wyróżnienie otrzymały dwie uczennice z I LO w Augustowie.

Uczestnicy konkursu mieli też okazję usłyszeć nagrodzone teksty literackie w wykonaniu autorów, ich kolegów oraz nauczycieli.

A oto jedna z recenzji zwycięskiego tekstu literackiego, podpisanego godłem Jerzy:

„Ogromna dojrzałość autorska oraz szeroko rozumiany artyzm, który przejawia się chociażby w użyciu takich środków literackich jak ironia, dystans i przede wszystkim kontrast, oparty na zestawieniu tzw. jasnych i ciemnych cech Polski/Polaków, co znakomicie podkreśla również forma utworu. Podział na lewą i prawą stronę każdego wersu ilustruje dwie siły mentalne, które konfrontują się ze sobą w sposób dramatyczny. Ścieranie się tych biegunów przełamuje dopiero pointa wiersza. Gratulacje dla autora (?) tej perełki poetyckiej!”

Konkurs zorganizowany przez nauczycieli I Liceum Ogólnokształcącego im. Grzegorza Piramowicza (Bożena Bendig, Marta Pietrzak-Wolinowska oraz Paweł Leszkowicz) został przeprowadzony dzięki wsparciu Starosty Augustowskiego. Dziękujemy za ufundowanie nagród!

Serdecznie gratulujemy wszystkim nagrodzonym i uczestnikom oraz ich opiekunom. Liczymy, że w przyszłym roku uda nam spotkać się ponownie na konkursie jubileuszowym – tym razem już tradycyjnie w sali teatralnej I LO.

Red.

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści