Wyrazy współczucia

Wyrazy współczucia

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Ksiądz Infułat Antoni Kochański

Ks. Infułata Antoniego Kochańskiego

pierwszego i długoletniego proboszcza parafii p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Augustowie
Kapelana Żołnierzy Armii Krajowej
Przewodniczącego Rady Oddziału Koła Krechowiaków w Augustowie uhonorowanego medalem Zarządu Powiatu „Za zasługi dla Powiatu Augustowskiego”

Od 1970 r. Ks. Antoni Kochański został administratorem Samodzielnego Ośrodka Duszpasterskiego w Koszarach w Augustowie, a od 1980 r. – proboszczem parafii pw. Matki Boskiej Częstochowskiej. Pełnił tę służbę przez 37 lat.

W tym czasie dał się poznać jako kapłan oddany wiernym, gorliwy, zaangażowany w posługę duszpasterską.

Swoją troską obejmował także wymiar materialny parafii.  Przeprowadził prace przy odbudowie kościoła i wieży oraz budowie domu parafialnego.

Nawiązał współpracę ze środowiskiem Krechowiaków w kraju i na emigracji  oraz przywrócił świątyni charakter patriotyczny, upamiętniający dokonania 1 Pułku Ułanów Krechowieckich im. płk. B. Mościckiego.

Dzięki przychylnej postawie Ks. Infułata Antoniego Kochańskiego kościół Matki Boskiej Częstochowskiej stał się miejscem upamiętniającym czyny bojowe Krechowiaków i żołnierzy Armii Krajowej, miejscem uroczystości oraz nabożeństw w ich intencji i ku ich czci. W kościele umieszczona została tablica poświęcona żołnierzom Pułku
oraz obraz Matki Boskiej Krechowieckiej.

W połowie lat 80-tych w murach świątyni utworzono muzeum kultywujące pamięć i tradycje 1 Pułku Ułanów Krechowieckich.

Ksiądz Infułat niemal całe swoje życie związał z Augustowem. Nawet jako emeryt, od 2007 roku, służył pomocą duszpasterską w umiłowanej przez niego wspólnocie parafialnej.

Składamy wyrazy szczerego współczucia Rodzinie i łączymy się w bólu po stracie najbliższej i drogiej Im Osoby

Starosta Augustowski, Wicestarosta Augustowski, Zarząd Powiatu w Augustowie,
Przewodniczący i Radni Rady Powiatu
oraz pracownicy Starostwa Powiatowego w Augustowie.

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści