Pomoc prawna zdalnie

Pomoc prawna zdalnie

Szanowni Państwo,
w związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z koronawirusem COVID-19 od dnia 26 października 2020 r. do odwołania zostaje tymczasowo zawieszona stacjonarna działalność punktów nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowanych na terenie Powiatu Augustowskiego.

Aktualnie udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Augustowskiego odbywać się będzie za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość: telefonicznie i e-mail.

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (T.j. Dz. U z 2019 r. poz. 294 z późn.zm.) z nieodpłatnej pomocy prawnej mogą skorzystać:

  1. osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, pod warunkiem, że w ciągu roku nie zatrudniały innych osób (art. 4 ust. 1 ustawy).
  2. wszystkie osoby, które chciałyby skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej, mają obowiązek złożenia pisemnego oświadczenia o niemożności ponoszenia kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą mają obowiązek złożenia w formie pisemnej oświadczenia o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku (art.4 ust. 2 ustawy).

W obecnym stanie prawnym w trakcie epidemii (a także stanu nadzwyczajnego oraz stanu zagrożenia epidemicznego) w sytuacji udzielania porady w taki sposób, ze względu na szereg trudności ze złożeniem pisemnego oświadczenia, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ww. ustawy, osoba uprawniona nie jest zobowiązana do składania go, a osoba fizyczna – przedsiębiorca nie musi składać oświadczenia o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku.

Telefon do kontaktu: 572 397 060.

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści