Wykaz nieruchomości Powiatu Augustowskiego przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Wykaz nieruchomości Powiatu Augustowskiego przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

ZARZĄD POWIATU W AUGUSTOWIE
na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Powiatu Augustowskiego przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych.

Nieruchomości położone w obrębie 2 miasta Augustowa przy ulicy Kwaśnej, oznaczone nr 2945/5 o pow. 0,0063 ha oraz nr 2945/6 o pow. 0,0042 ha:

  • posiadają założoną księgę wieczystą Nr SU1A/00022226/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Augustowie;
  • są niezabudowane;
  • zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego położone są w kompleksie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą lub bliźniaczą;
  • znajdują się na obszarze wpisanym do rejestru zabytków woj. suwalskiego pod nr 96, jako układ urbanistyczny miasta Augustowa, decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Suwałkach z dnia 13 listopada 1980 r., znak K1.WKZ 543/96/d/80.

Cena nieruchomości – 29 766,00 zł brutto.

Informacje o nieruchomości zamieszczonej w wykazie można uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Augustowie przy ul. Brzostowskiego 2, pokój 205, tel. 87 615 52 14.

STAROSTA
mgr Jarosław Szlaszyński
(podpis odręczny)

WICESTAROSTA
mgr Dariusz Jan Szkiłądź
(podpis odręczny)

Augustów, dnia 14.10.2020 r.

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści