„Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie…” / Jan Zamoyski/

„Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie…” / Jan Zamoyski/

Te słowa napisane przez Jana Zamoyskiego towarzyszyły tegorocznym powiatowym obchodom Dnia Edukacji Narodowej, które odbyły się w środę, 14 października, w auli Augustowskiego Centrum Edukacyjnego.

W uroczystości udział wzięli: Jarosław Szlaszyński – Starosta Augustowski, Dariusz Jan Szkiłądź – Wicestarosta Augustowski, członkowie Zarządu: Marek Dobkowski, Tadeusz Drągiewicz i Waldemar Jedliński, dyrektorzy szkół średnich, nauczyciele, uczniowie i ich rodzice.

Starosta złożył życzenia nauczycielom oraz wszystkim pracownikom oświaty. Podczas swojego wystąpienia podziękował za codzienną pracę i zaangażowanie dyrektorom, nauczycielom, uczniom i rodzicom.

– Możemy być dumni z naszych szkół, naszych nauczycieli i uczniów – powiedział starosta. – Szkoły zostały poddane wielkiej próbie, próbie organizacji procesu dydaktycznego w warunkach ekstremalnych. Dzisiaj pracujemy także w aurze niepewności tego, co przyniesie dzień jutrzejszy. Mimo, że warunki były trudne, to nasze szkoły zdały egzamin, dodał.

Za osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i trenerskiej nagrody Starosty Augustowskiego otrzymało ośmiu nauczycieli: Zdzisław Dzierżyński (Zespół Szkół Technicznych), Rafał Jeruć (Zespół Placówek Młodzieżowych), Elżbieta Klekotko (Zespół Szkół Ogólnokształcących), Roman Krzyżopolski (Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych), Jadwiga Motuk (Augustowskie Centrum Edukacyjne), Beata Skowrońska (Zespół Szkół Specjalnych), Hanna Suszyńska (II Liceum Ogólnokształcące), Jacek Szybajło (Augustowskie Centrum Edukacyjne). W dowód uznania za zaangażowanie w organizację uroczystości patriotycznych oraz udział w działaniach prowadzonych na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Augustowskiego został także wyróżniony Jarosław Kwiecień – Dyrektor Zespołu Placówek Młodzieżowych.

Podczas uroczystości 17 uczniom szkół ponadpodstawowych wręczone zostały stypendia Starosty Augustowskiego, które stanowią wyraz uznania i są formą wsparcia dla osób najzdolniejszych oraz uczniów osiągających największe sukcesy sportowe. Stypendia za wyniki w nauce otrzymało po dwóch uczniów z każdej szkoły. Natomiast stypendia sportowe przyznane zostały osobom będącym członkami kadry Polski lub osiągającym wysokie lokaty na zawodach sportowych rangi co najmniej wojewódzkiej. Listy gratulacyjne stypendystom i podziękowania rodzicom wręczyli: starosta i wicestarosta.

Ze względu na panującą pandemię koronawirusa, uroczystość zorganizowano przy zachowaniu wszelkich zasad epidemiologicznych, a program spotkania i liczbę uczestników ograniczono do niezbędnego minimum.

Red.

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści