Oddział przygotowania wojskowego w I LO

Oddział przygotowania wojskowego w I LO

Od 1 września uczniowie mogą kształcić się w oddziale przygotowania wojskowego, który został utworzony w I Liceum Ogólnokształcącym im. G. Piramowicza.

Decyzję w tej sprawie wydał Minister Obrony Narodowej. Uczniowie będą realizowali zajęcia zgodnie z ramowym planem nauczania dla liceum ogólnokształcącego, a dodatkowo będą brać udział w typowo wojskowych szkoleniach teoretycznych i praktycznych m.in. z zakresu taktyki, terenoznawstwa, musztry, strzelectwa, itp. Jednostką wojskową odpowiedzialną za organizację i prowadzenie zajęć praktycznych jest 14 Pułk Przeciwpancerny z Suwałk. Zajęcia będą odbywały się na terenie szkoły, a także na obiektach wojskowych, z których korzystają żołnierze Pułku.

Ponadto uczniowie wezmą udział w szkoleniach sprawnościowych, survivalowych, treningach samoobrony oraz pokazach prowadzonych przez służby mundurowe.

– Oddział przygotowania wojskowego jest odpowiedzią na potrzeby i zainteresowania uczniów z naszego powiatu – mówi Bożenna Kondracka – Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego. – W klasie, która jest w tym roku absolutną nowością, rozpocznie naukę 26 uczniów, dodaje.

Red.

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści