Wolne miejsca w augustowskich szkołach średnich

Wolne miejsca w augustowskich szkołach średnich

Zakończyła się rekrutacja do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021.

19 sierpnia zostały ogłoszone listy uczniów przyjętych do augustowskich szkół średnich. W wyniku przeprowadzonego naboru, od 1 września w klasach pierwszych naukę rozpocznie 472 absolwentów szkół podstawowych. Licea ogólnokształcące wybrało 48% młodzieży, technika 33% i szkołę branżową 19%.

W I Liceum Ogólnokształcącym, po uzyskaniu zgody Ministra Obrony Narodowej, utworzono oddział przygotowania wojskowego. Jest to nowość na augustowskim rynku edukacyjnym.

W technikach młodzież kształcić się będzie w następujących zawodach: technik mechatronik, informatyk, mechanik, handlowiec, hotelarstwa oraz technik żywienia i usług gastronomicznych.

Dużym zainteresowaniem cieszyła się klasa wielozawodowa w Szkole Branżowej w Augustowskim Centrum Edukacyjnym i w związku z tym utworzono dwa oddziały. Ponadto w tej szkole młodzież będzie zdobywać kwalifikacje w zawodach monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie oraz elektryk.

Informujemy, że aktualnie wolnymi miejscami dysponują:

  1. I Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Augustowie, ul. Śródmieście 31:
  • oddział przygotowania wojskowego – 2 miejsca;
  1. Technikum Nr 1 w Augustowskim Centrum Edukacyjnym, Al. Kard. Wyszyńskiego 3:
  • technik mechatronik – 1 miejsce,
  • technik hotelarstwa – 1 miejsce;
  1. Branżowa Szkoła I stopnia Nr 1 w Augustowskim Centrum Edukacyjnym, Al.  Kard. Wyszyńskiego 3:
  • elektryk – 1 miejsce;
  1. Technikum Nr 2 w Zespole Szkół Technicznych w Augustowie, ul. Tytoniowa 6:
  • technik mechanik – 11 miejsc,
  • technik żywienia i usług gastronomicznych – 15 miejsc.

Zapraszamy absolwentów szkół podstawowych, którzy nie zostali przyjęci do szkoły średniej do składania dokumentów do szkół dysponujących wolnymi miejscami.

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści