ZAPYTANIE  OFERTOWE – Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów i kserokopiarek  na potrzeby Starostwa Powiatowego w Augustowie w II półroczu 2020 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE – Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów i kserokopiarek na potrzeby Starostwa Powiatowego w Augustowie w II półroczu 2020 r.

Augustów, dnia 22.07.2020 r.

Zamawiający
Starostwo Powiatowe
ul. 3 Maja 29
16-300 Augustów

OP.272.18.2020

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

w postępowaniu prowadzonym w drodze Zapytania ofertowego na „Zakup i dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek oraz faksów na potrzeby Starostwa Powiatowego w Augustowie w II półroczu 2020 r.”– nr postępowania: OP.272.18.2020.

Plik do pobrania:
pełna informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Augustów, dnia 21.07.2020 r.

Zamawiający
Starostwo Powiatowe
ul. 3 Maja 29
16-300 Augustów

OP.272.18.2020

Informacja
z otwarcia ofert

złożonych w postępowaniu prowadzonym w drodze Zapytania ofertowego na „Zakup i dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek oraz faksów na potrzeby Starostwa Powiatowego w Augustowie w II półroczu 2020 r.”– nr postępowania: OP.272.18.2020.

Plik do pobrania:
Pełna informacja z otwarcia ofert

Augustów, dnia 16-07-2020 r.

Zamawiający:
Starostwo Powiatowe
ul. 3 Maja 29
16-300 Augustów

OP.272.18.2020

Dot. Zapytania ofertowego pn.: „Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów i kserokopiarek  na potrzeby Starostwa Powiatowego  w Augustowie   w II półroczu 2020 r.”

Modyfikacja- Formularza cenowego- zestawienie  materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksów dla Starostwa Powiatowego w Augustowie – II półrocze 2020 – Zał. nr 1 do Zapytania ofertowego nr OP.272.18.2020

W związku z niedostępnością na rynku atramentu  (wycofany z produkcji) wymienionego pod poz. 27  w/w Formularza cenowego, Zamawiający wykreśla tą pozycje:

„27.  Atrament czarny do drukarki HP DJ 3550 (Cartrige 27 black)- oryginał 1 szt.”

Do pobrania:
Załącznik nr 1 – Formularz cenowy – po modyfikacji

WICESTAROSTA
Dariusz Jan Szkiłądź
(podpis odręczny)

 

Augustów, dnia 13.07.2020 r.

Zamawiający
Starostwo Powiatowe
ul. 3 Maja 29
16-300 Augustów

OP.272.18.2020

ZAPYTANIE  OFERTOWE
o wartości szacunkowej
poniżej równowartości 30.000 Euro

Starostwo Powiatowe  w Augustowie, ul. 3 Maja 29, 16-300 Augustów  zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na: ”Zakup i dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów i kserokopiarek  na potrzeby Starostwa Powiatowego w Augustowie w II półroczu 2020 r.”

Pliki do pobrania:
pełna treść ZAPYTANIA wraz z załącznikami nr 2 i 3
załącznik nr 1

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści