Wyrazy głębokiego współczucia
Pani Monice Karpio
z powodu śmierci
OJCA
składają
Starosta Augustowski, Wicestarosta Augustowski
oraz koleżanki i koledzy ze Starostwa Powiatowego w Augustowie
i Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego