Wyrazy głębokiego współczucia
Pani Bożenie Matwiejczyk
z powodu śmierci
MĘŻA
składają
Starosta Augustowski, Wicestarosta Augustowski
oraz koleżanki i koledzy ze Starostwa Powiatowego w Augustowie
i Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego