Przebudowano 5 km drogi powiatowej

Przebudowano 5 km drogi powiatowej

25 czerwca odbyło się uroczyste oddanie do użytku przebudowanych dróg powiatowych w gminie Nowinka.

Na zadania o wartości ponad 2 mln zł Powiat Augustowski pozyskał środki z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości ok. 1,1 mln zł, a wkład własny został sfinansowany z budżetu Powiatu w kwocie 663 tys. zł, Gminy Nowinka – w wysokości 379 tys. zł oraz Nadleśnictwa Szczebra – 50 tys. zł.

Przebudowane zostały odcinki dróg powiatowych Nowinka – Monkinie – Bryzgiel oraz Monkinie – Kopanica – Tobołowo, o łącznej długości 5,15 km. Wykonano nowe nawierzchnie jezdni bitumicznej, chodniki w Atenach i Monkiniach, wyniesione przejścia dla pieszych oraz perony przy przystankach autobusowych, a także uzupełniono pobocze żwirowe.

– Chciałbym podkreślić, że ta inwestycja jest przykładem dobrej współpracy z samorządem Gminy Nowinka na czele z Wójtem – Teresą Strękowską. Jest to ważna droga służąca zarówno mieszkańcom, jak i turystom licznie odwiedzającym te tereny – powiedział starosta podczas uroczystego zakończenia inwestycji. – W przyszłym roku planujemy zrealizować kolejny odcinek tej drogi – prowadzącej w kierunku Monkiń i Bryzgla, a w następnym etapie, na tyle na ile pozwolą środki, także do Płociczna, dodał.

Następnie głos zabrał Jarosław Zieliński – Poseł na Sejm RP, który podkreślił, ze Fundusz Dróg Samorządowych jest przeznaczony dla wsparcia modernizacji dróg gminnych i powiatowych. Zaznaczył również, że ta droga jest efektem dobrej współpracy trójstronnej: rządowo – samorządowej oraz samorządowo – samorządowej.

Katarzyna Beata Sturgulewska – Zastępca Wójta Gminy Nowinka przekazała podziękowanie władzom rządowym, powiatowym oraz gminnym za wspólne działania na rzecz dobra mieszkańców, którzy będą z tej drogi korzystać na co dzień.

Następnie oddaną do użytku drogę poświęcił ksiądz Jarosław Gosk – Proboszcz Parafii pw. Matki Bożej Anielskiej w Monkiniach. W uroczystości udział wzięli także: Dariusz Jan Szkiłądź – Wicestarosta Augustowski, członkowie Zarządu Powiatu: Tadeusz Drągiewicz i Waldemar Jedliński, a także członkowie Komisji Infrastruktury Technicznej Rady Powiatu w Augustowie: Mieczysław Lucjan Sobolewski, Ireneusz Sokołowski oraz Elżbieta Pszczoła. Wykonawcę inwestycji reprezentował Tadeusz Niedźwiecki – Prezes Zarządu Oleckiego Przedsiębiorstwa Drogowo – Mostowego Sp. z o.o. Obecni byli również mieszkańcy gminy.

Powiat Augustowski w 2020 r. realizuje także inne inwestycje dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych. Przebudowywana jest droga powiatowa Bargłów Kościelny – Stara Kamionka, a także rozpoczyna się rozbudowa drogi Dębowo – Jagłowo wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu na rzece Biebrza.

Red.

Uroczyste otwarcie przebudowanych odcinków dróg powiatowych w gminie Nowinka Uroczyste otwarcie przebudowanych odcinków dróg powiatowych w gminie Nowinka Uroczyste otwarcie przebudowanych odcinków dróg powiatowych w gminie Nowinka

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści