„Fachowcy z Augustowa”

„Fachowcy z Augustowa”

19 czerwca w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego została podpisana umowa na realizację w Augustowskim Centrum Edukacyjnym projektu „Fachowcy z Augustowa”. Projekt realizuje Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Zawodowego Sp. z o.o. w partnerstwie z Powiatem Augustowskim.

W programie udział weźmie 10 nauczycieli i 200 uczniów kształcących się w zawodach: technik mechatronik i informatyk. Przeprowadzone zostaną m.in. specjalistyczne szkolenia zakończone międzynarodową certyfikacją, warsztaty podnoszące kompetencje uczniów, do pracowni trafi nowy sprzęt. Projekt zakłada również poradnictwo zawodowe dla uczniów i cykl spotkań podnoszących umiejętności zawodowe nauczycieli. Zaplanowane działania mają podnieść umiejętności zawodowe i tym samym ułatwić zatrudnienie przyszłym absolwentom szkoły. Program rozpocznie się w październiku br. i potrwa do 30 czerwca 2022 r. Całkowita wartość projektu to ponad 3,9 mln zł. Dotacja w kwocie ok. 3,7 mln zł. Pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.

Umowę na dofinansowanie projektu podnoszącego zdolność zatrudnienia uczniów augustowskiej placówki ze strony UMWP podpisali: Stanisław Derehajło – Wicemarszałek oraz Wiesława Burnos – Członek Zarządu Województwa Podlaskiego, zaś ze strony Lidera: Anna Grabowska – Prezes Międzynarodowego Centrum Doskonalenia Zawodowego Sp. z o.o.

Powiat Augustowski podczas spotkania reprezentował Jarosław Szlaszyński – Starosta Augustowski. Udział wzięli także: Bogdan Dyjuk – Radny Województwa Podlaskiego oraz wieloletni dyrektor Augustowskiego Centrum Edukacyjnego, a także Grzegorz Augusewicz – obecny Dyrektor ACE.

Red.

Podpisanie umowy dot. projektu „Fachowcy z Augustowa”. Od lewej: Bogdan Dyjuk – radny Województwa Podlaskiego, Jarosław Szlaszyński-Starosta Augustowski, Anna Grabowska - Prezes Międzynarodowego Centrum Doskonalenia Zawodowego Sp. z o.o., Wiesława Burnos – Członek Zarządu Województwa Podlaskiego, Stanisław Derehajło – Wicemarszałek Województwa Podlaskiego oraz Grzegorz Augusewicz – Dyrektor Augustowskiego Centrum Edukacyjnego
Podpisanie umowy dot. projektu „Fachowcy z Augustowa”. Od lewej: Bogdan Dyjuk – radny Województwa Podlaskiego, Jarosław Szlaszyński-Starosta Augustowski, Anna Grabowska – Prezes Międzynarodowego Centrum Doskonalenia Zawodowego Sp. z o.o., Wiesława Burnos – Członek Zarządu Województwa Podlaskiego, Stanisław Derehajło – Wicemarszałek Województwa Podlaskiego oraz Grzegorz Augusewicz – Dyrektor Augustowskiego Centrum Edukacyjnego
Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści