Informacja o obradach XII sesji Rady Powiatu

Informacja o obradach XII sesji Rady Powiatu

Informuję o obradach XII sesji Rady Powiatu w Augustowie, które odbędą się w dniu 29 czerwca 2020 r. (poniedziałek) o godz. 12:00 w auli Augustowskiego Centrum Edukacyjnego w Augustowie przy Alei Kardynała Wyszyńskiego 3.

Ze względu na zagrożenie epidemią koronawirusa w sesji wezmą udział radni Rady Powiatu, pracownicy Starostwa Powiatowego oraz powiatowych jednostek, których obecność jest niezbędna. Transmisja z obrad sesji będzie dostępna na stronie internetowej Starostwa Powiatowego

Porządek obrad:

1.      Otwarcie obrad.
2.      Przedstawienie porządku obrad.
3.      Sprawozdanie Starosty Augustowskiego z pracy Zarządu Powiatu.
4.      Wystąpienie Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Suwałkach.
5.      Informacja Komendanta Powiatowego Policji w Augustowie o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego za 2019 r.
6.      Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Augustowie o stanie bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2019 r.
7.      Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Augustowie o stanie zagrożenia zakaźnymi chorobami zwierząt w zakresie ASF i ptasiej grypy.
8.      Informacja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Augustowie z działalności w 2019 r.
9.      Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Augustowie o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Augustowskiego za 2019 r.
10.  Omówienie kwestii projektowanej obwodnicy Augustowa w ciągu drogi krajowej DK16.
11.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Augustowskiego na 2020 r.
12.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Augustowskiego na lata 2020 – 2023.
13.  Podjęcie uchwały w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu augustowskiego.
14.  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Biura Usług Turystycznych „Żak Tourist” Sp. z o. o. w Augustowie na 2020 rok.
15.  Przedłożenie sprawozdania finansowego Powiatu Augustowskiego za rok 2019.
16.  Przyjęcie protokołu Nr XI/20 z dnia 27 maja 2020 r.
17.  Wolne wnioski i zapytania.
18.  Zakończenie obrad.

Przewodniczący
Rady Powiatu w Augustowie
Andrzej Mursztyn

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści