Znakowanie zabytków

Znakowanie zabytków

Zachęcamy wszystkich właścicieli zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków, usytuowanych na terenie powiatu augustowskiego, do składania wniosków o umieszczenie znaku informującego o tym, iż obiekt ten podlega ochronie.

Na podstawie art. 12 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz.U. z 2020r. poz. 282), starosta może umieszczać na zabytkach nieruchomych znak informujący o tym, iż zabytek ten podlega ochronie, tj. znak Błękitnej Tarczy „ZABYTEK CHRONIONY PRAWEM”.

Oznaczenie zabytku znakiem Błękitnej Tarczy ma na celu zapewnienie mu rozpoznawalności i ochrony prawnej, podniesienie świadomości u mieszkańców i turystów o wyjątkowej wartości danego obiektu, przeciwdziałanie ewentualnym atakom wandalizmu. Jest to także forma promocji dziedzictwa narodowego.

Błękitna Tarcza to międzynarodowy symbol ochrony dóbr kultury.

Decyzja administracyjna o umieszczeniu znaku na zabytku, wydawana będzie na wniosek zainteresowanych posiadających tytuł prawny do obiektu, po uzyskaniu pozytywnego stanowiska Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Zainteresowani właściciele zabytkowych obiektów mogą składać wnioski w Starostwie Powiatowym w Augustowie.

Do pobrania wniosek o umieszczenie na zabytku nieruchomym znaku Błękitnej Tarczy wraz z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych.

Załączniki:

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści