„Orliki” znów otwarte dla mieszkańców

Od 4 maja, na nowych zasadach, będzie można korzystać z kompleksów boisk sportowych „Orlik 2012”, usytuowanych przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Augustowskim Centrum Edukacyjnym. Na boisku, z zachowaniem zasad higieny i bezpieczeństwa, będzie mogło przebywać jednocześnie sześć osób.

W okresie od 4 do 22 maja z augustowskich „Orlików” będzie można korzystać w następujących godzinach:

  1. boisko przy Zespole Szkół Ogólnokształcących będzie czynne w poniedziałek od 11.45 do 17.00, zaś od wtorku do piątku od 11.00 do 17.00,
  2. „Orlik” przy Augustowskim Centrum Edukacyjnym będzie czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.15 do 16.45.