Nowe laptopy dla augustowskich szkół

Nowe laptopy dla augustowskich szkół

Logo projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”

Powiat Augustowski zakupił na potrzeby uczniów 35 laptopów i 10 tabletów w ramach realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”.

Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa związaną z wprowadzeniem na obszarze kraju stanu epidemii spowodowanej zakażeniami koronawirusem. Zamknięcie szkół na wiele tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. Uczniowie, zamiast w szkolnych ławkach, zasiadają w domu przed monitorami komputerów. Niestety wiele rodzin nie posiada wystarczającej ilości sprzętu lub w ogóle go nie posiada, aby zapewnić każdemu dziecku wygodny dostęp do zajęć online.

W dniu 28 kwietnia do augustowskich szkół został przekazany nowoczesny sprzęt komputerowy. Dyrektorzy szkół użyczają sprzęt uczniom w celu umożliwienia im realizacji lekcji. Kiedy uczniowie wrócą do sal lekcyjnych, zakupiony sprzęt będzie dalej wykorzystywany podczas zajęć.

Całkowity koszt zakupionego sprzętu wraz z jego ubezpieczeniem wynosi 79 415 zł i zostanie w całości pokryty przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.

Laptopy przekazane do augustowskich szkół, ZSO

Fot. Laptopy przekazane do augustowskich szkół, ZSO

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści