Dotacja dla szpitala na walkę z epidemią

Dotacja dla szpitala na walkę z epidemią

Zarząd Województwa Podlaskiego przyznał Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Augustowie 2,03 mln. zł. na działania związane bezpośrednio z przeciwdziałaniem skutkom epidemii COVID-19.

Augustowski szpital zakupi aparat USG, defibrylatory, łóżka specjalistyczne, ssaki elektryczne oraz środki ochrony osobistej (kombinezony, maski, ochraniacze na buty).
Ponadto zaadaptowane zostaną pomieszczenia pod centralną sterylizatornię.

Wkład własny o wartości 200 tys. zł będzie pochodził ze środków budżetu Powiatu Augustowskiego.

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści