Ważna informacja o opłacie skarbowej

Ważna informacja o opłacie skarbowej

Szanowni Klienci,
uprzejmie informujemy, że opłata skarbowa dokonywana przelewem podlega wpłacie bezpośrednio do Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. 3 Maja 60
na rachunek bankowy 08 1240 5787 1111 0010 7154 5272.

Pozostałe opłaty wpłacane są na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Augustowie
90 1240 5211 1111 0010 4341 0223.

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści