Informacja dotycząca Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Augustowie informuje, że od dnia 16.03.2020 r. do odwołania są zawieszone wszystkie spotkania dotyczące diagnozy i terapii dzieci. O terminach badań zostaniecie Państwo powiadomieni.
Aktualnie jesteśmy do Państwa dyspozycji w zakresie udzielania wsparcia psychologicznego.
Dane kontaktowe:
– telefon stacjonarny: 87 643 36 21,
– telefon komórkowy: 661 488 620,
– e-mail: ppp-p_augustow@wp.pl

Ewa Perkowska
Dyrektor
Poradni Psychologiczno –
Pedagogicznej w Augustowie