Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej

Nowe zasady udzielania pomocy

Szanowni Państwo,
w związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z koronawirusem COVID-19 od dnia 16 marca 2020 r. do dnia 23 czerwca 2020 r. zostaje tymczasowo zawieszona działalność punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Augustowskiego.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywać się za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (np. telefon, e-mail itp.)

W związku z powyższym, w celu uzyskania porady prawnej należy złożyć za pośrednictwem e-mail wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej zawierający oświadczenie, że nie jest się w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Wniosek do pobrania w załączeniu.

Skan lub zdjęcie podpisanego wniosku wraz z oświadczeniem należy przesłać do Starostwa Powiatowego w Augustowie pocztą elektroniczną na adres:
npp-npo@st.augustow.wrotapodlasia.pl
i oczekiwać na wyznaczenie terminu porady.

Telefon do kontaktu: 572 397 060.

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści