Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
Laury Gąsiewskiej
Żegnamy osobę o wielkim sercu,
która przez kilkadziesiąt lat niosła pomoc dzieciom potrzebującym wsparcia.
Współtworzyła jedną z pierwszych świetlic środowiskowych w Augustowie.
Kilku pokoleniom stworzyła swoisty azyl, otaczając opieką dzieci,
zapewniając im ciepłe schronienie, gorący posiłek, możliwość nauki i zabawy.
Zawsze była otwarta na potrzeby drugiego człowieka,
każdego dnia zapewniając swoim podopiecznym szczerą troskę i oddanie. 

Składamy wyrazy szczerego współczucia Rodzinie
i łączymy się w bólu po stracie najbliższej i drogiej Im Osoby

Starosta Augustowski, Wicestarosta Augustowski,
Rada i Zarząd Powiatu w Augustowie
oraz pracownicy Starostwa Powiatowego

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści