Odprawa informacyjna

Odprawa informacyjna

28 stycznia odbyła się narada przedstawicieli władz samorządowych i powiatowych służb, odpowiedzialnych za zarządzanie kryzysowe z ppłk. Piotrem Sulwińskim – Dowódcą 12 Batalionu Lekkiej Piechoty w Suwałkach i oficerami Wojsk Obrony Terytorialnej. Omówiono zadania na rok bieżący i zasady współpracy. W naradzie wziął udział Jarosław Szlaszyński – Starosta Augustowski.

Odprawa informacyjana z 12BLP

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści