Zakup i dostawa materiałów biurowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Augustowie w I półroczu 2020 r.

Zakup i dostawa materiałów biurowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Augustowie w I półroczu 2020 r.

Augustów, dnia 23.01.2020 r.

OP.272.3.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE

o wartości szacunkowej
poniżej równowartości 30.000 Euro

Starostwo Powiatowe w Augustowie, ul. 3 Maja 29, 16-300 Augustów
zaprasza w drodze Zapytania ofertowego do przedstawienie oferty cenowej na
„Zakup i dostawę materiałów biurowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Augustowie w I półroczu 2020 r.”

Plik do pobrania: pełna wersja ZAPYTANIA wraz z załącznikami

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści