Obchody rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego

We wtorek, 22 stycznia, złożeniem kwiatów pod tablicą poświęconą kpt. Stanisławowi Orechwie – dowódcy kompanii kosynierów w Powstaniu Styczniowym, umieszczoną na budynku Starostwa Powiatowego, rozpoczęto obchody 157. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego. Następnie odbył się apel poranny pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego, przeprowadzony przez pododdział Polskiej Organizacji Wojskowej na czele z ppłk. POW Piotrem Augustynowiczem. Zgromadzeni złożyli kwiaty i zapalili znicze pod pomnikiem Marszałka. Wartę przy tablicy i pomniku pełnili żołnierze 12. Batalionu Lekkiej Piechoty WOT w Suwałkach.

W uroczystościach udział wzięli: Jarosław Szlaszyński – Starosta Augustowski, Dariusz Jan Szkiłądź – Wicestarosta, Zbigniew Kaszlej – Naczelnik Wydziału Organizacyjno-Prawnego oraz Prezes Światowego Związku Żołnierzy AK w Augustowie. Uczestniczyła także delegacja Miasta Augustów, na czele z burmistrzem Mirosławem Karolczukiem, Gminy Nowinka – pod przewodnictwem wójta Teresy Strękowskiej, a także młodzież z Zespołu Szkół Ogólnokształcących z dyrektorem szkoły – Anną Sus-Cilulko i Zespołu Szkół Technicznych z dyrektorem Maciejem Oleksym oraz mieszkańcy Augustowa.  

Kolejnym punktem uroczystości było zapalenie zniczy na grobach Powstańców 1863 r.

W dalszej części obchodów 157. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego, organizowanych przez Stowarzyszenie POW zaplanowano wieczornicę żołnierską w ZST, zawody strzeleckie „10 strzałów ku chwale Ojczyzny” (współorganizowane ze stowarzyszeniem „Augustowscy Strzelcy”) oraz VII Marsz Szlakiem Powstańców Styczniowych.

Obchody 157. Rocznicy Wybuchu Powstania Styczniowego Obchody 157. Rocznicy Wybuchu Powstania Styczniowego Obchody 157. Rocznicy Wybuchu Powstania Styczniowego