Informacja o zajęciach sportowo – rekreacyjnych, organizowanych uczniom podczas ferii 2020r

Informacja o zajęciach sportowo – rekreacyjnych, organizowanych uczniom podczas ferii 2020r