Powiat „Samorządowym Liderem Edukacji”

Powiat „Samorządowym Liderem Edukacji”

11 grudnia podczas Uroczystej Gali Finałowej IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Certyfikacji Gmin, Powiatów i Samorządnych Województw „Samorządowy Lider Edukacji” Jarosław Szlaszyński – Starosta Augustowski i Bożenna Kondracka – Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego, odebrali przyznane wyróżnienia.

Powiat Augustowski uhonorowany został certyfikatem „Samorządowego Lidera Edukacji 2019”, który nadany został zgodnie z rekomendacją Komisji Ekspertów, reprezentujących środowisko akademickie. Certyfikat potwierdza, że odznaczona nim jednostka samorządu terytorialnego realizuje lokalną politykę edukacyjną w sposób innowacyjny, nowatorski, progresywny i efektywny, wdrażając przy tym pionierskie rozwiązania programowe, organizacyjne i kadrowe w systemie oświaty. Certyfikat i towarzyszący mu Znak Jakości „Samorządowy Lider Edukacji” stanowią potwierdzenie przestrzegania przez JST najwyższych standardów jakościowych w dziedzinie zarządzania lokalną przestrzenią edukacyjną.

Ponadto Bożenna Kondracka otrzymała Wyróżnienie Nadzwyczajne „Menedżer Sukcesu w Oświacie”. Otrzymują je kierownicy wydziałów oświaty jednostek samorządu terytorialnego, którzy wyróżniają się wiedzą, doświadczeniem, kompetencjami i zaangażowaniem w wykonywaniu własnych zadań zawodowych, przyczyniając się w ten sposób do wzorowej realizacji polityki oświatowej JST.

Organizatorem merytorycznym konkursu jest Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Ideą tego przedsięwzięcia, od pierwszej jego edycji w 2011 roku, jest identyfikowanie i promowanie jednostek samorządu terytorialnego, które posiadają szczególne osiągnięcia w dziedzinie rozwoju edukacji i systemu oświaty, a także podnoszenie jakości działań samorządów w sferze lokalnej polityki edukacyjnej. W Programie „Samorządowy Lider Edukacji” Komisja Ekspertów złożona z naukowców reprezentujących wybrane polskie uczelnie dokonuje oceny działań samorządów w sferze zarządzania oświatą. Samorządy, które spełnią określone regulaminem Programu kryteria i uzyskają pozytywną recenzję ekspertów, otrzymują certyfikat i prestiżowy tytuł „Samorządowego Lidera Edukacji”. Eksperci doceniają innowacyjne rozwiązania w dziedzinie zapewniania wysokiej jakości kształcenia, marketingu edukacyjnego, zwiększania bezpieczeństwa dzieci i młodzieży czy współpracy samorządów z instytucjami naukowymi. Komisja bierze także pod uwagę skuteczność gmin i powiatów w zakresie dostosowywania kształcenia do wyzwań współczesności, np. potrzeb gospodarki.

Każdy samorząd nagrodzony wyróżnieniem otrzymuje recenzję swoich działań edukacyjnych, sporządzoną przez ekspertów Komisji Konkursowej. Zawiera ona zasadnicze wnioski i rekomendacje z przeprowadzonej procedury certyfikacyjnej i może zostać wykorzystana przez JST do jeszcze doskonalszego kształtowania polityki oświatowej.

Red.

Starosta J. Szlaszyński i naczelnik B. Kondracka z przyznanym Powiatowi Augustowskiem certyfikatem "Samorządowego Lidera Edukacji 2019" Bożenna Kondracka odbiera wyróżnienie "Menedżer Sukcesu w Oświacie"

Fot. Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści