Ulica Wojska Polskiego otwarta

Ulica Wojska Polskiego otwarta

6 grudnia odbyło się uroczyste oddanie do użytku przebudowanej ul. Wojska Polskiego w Augustowie.

Na zadanie o wartości 7,4 mln zł Powiat Augustowski pozyskał środki z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 3,4 mln zł, a wkład własny został sfinansowany z budżetu Powiatu w kwocie 2,3 mln zł oraz Gminy Miasta Augustów w wysokości 1,7 mln zł.

W ramach realizacji inwestycji przebudowany został odcinek ulicy powiatowej od Ronda Solidarności do Rynku Zygmunta Augusta o długości około 700 mb. Roboty objęły kompleksową modernizację drogi, tj. przebudowę kanalizacji deszczowej, kolidujących odcinków sieci telekomunikacyjnej, budowę kanału technologicznego, wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych oraz nawierzchni jezdni, zjazdów, zatok parkingowych, zatok autobusowych oraz ciągów pieszo-rowerowych i chodników. Przebudowane zostały skrzyżowania z ul. Mickiewicza i ul. Norwida, na których powstały dodatkowe pasy do skrętu w prawo. Ulica zyskała nowe oświetlenie oraz nasadzenia drzew wraz z elementami zieleni drogowej. W ramach zadania wykonano nowe oznakowanie pionowe i poziome, wyniesiono przejście dla pieszych oraz zamontowano barierki ochronne.

Ponadto w trakcie przebudowy ulicy, właściciele infrastruktury niezwiązanej z funkcją drogi, ale zlokalizowanej w tej ulicy, przeprowadzili niezbędne modernizacje swoich urządzeń. Przebudowana została napowietrzna linia komunalna niskiego napięcia na linię doziemną,  a także zmodernizowano linię średniego napięcia. Wodociągi i Kanalizacje Miejskie przeprowadziły prace na sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowę nowej magistrali wodociągowej wraz z przyłączami. Roboty dot. sieci ciepłowniczej oraz nowe przyłącza wykonało również Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cielnej. Przeprowadzono także prace związane z budową infrastruktury internetu światłowodowego.

– Dziękujemy firmie EKODROM Sp. z o.o. za tak sprawne przeprowadzenie tej trudnej inwestycji, polegającej na gruntownej przebudowie ulicy Wojska Polskiego, która jest niesłychanie ważna w układzie komunikacyjnym Augustowa – powiedział starosta Jarosław Szlaszyński. – Realizacja tego przedsięwzięcia była bardzo trudna i odbywała się w szczególnych warunkach, przy ciągłym ruchu drogowym. Za to, że firma podjęła się tego zadania i wywiązała się z niego znakomicie, składamy dziś wyrazy uznania – dodał starosta. Była to doskonała okazja do wręczenia firmie Medalu Zarządu Powiatu w Augustowie „Za zasługi dla Powiatu Augustowskiego”, w dowód uznania za profesjonalną i rzetelną realizację licznych inwestycji oraz wkład w rozwój infrastruktury drogowej Powiatu Augustowskiego. Odznaczenie odebrali: Wojciech Nowak  – Prezes Zarządu EKODROM Sp. z o.o. oraz Piotr Nowak – Prokurent Firmy. Za 20 – letnią pracę w Powiatowym Zarządzie Dróg oraz 10 lat pełnienia funkcji dyrektora tej instytucji, Medalem Zarządu Powiatu został uhonorowany również Daniel Hiero. Następnie starosta podziękował Jarosławowi Zielińskiemu – Posłowi na Sejm RP, za życzliwość i wsparcie powiatowych potrzeb.

– Ta inwestycja jest przykładem dobrej współpracy samorządowo – samorządowej i rządowo – samorządowej. Dwa samorządy podjęły wspólny wysiłek finansowy, ale także wsparł je w kwocie ok. 3,4 mln zł Fundusz Dróg Samorządowych, który bardzo dobrze służy budowie i modernizacji dróg lokalnych. Dzisiaj możemy podziwiać efekt tej współpracy – powiedział poseł Jarosław Zieliński.

Starosta przekazał także podziękowania za wspólną realizację inwestycji Mirosławowi Karolczukowi – Burmistrzowi Augustowa i jego współpracownikom, a także Marcinowi Sieńkowskiemu – Inspektorowi Nadzoru za dbałość o sprawną, rzetelną i prawidłową realizację inwestycji.

Oddaną do użytku ulicę poświęcił ksiądz dziekan Wojciech Jabłoński – Proboszcz Parafii pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Augustowie. W uroczystości udział wzięli także: Dariusz Jan Szkiłądź – Wicestarosta Augustowski, Andrzej Mursztyn – Przewodniczący Rady Powiatu, członkowie Zarządu Powiatu: Tadeusz Drągiewicz i Waldemar Jedliński, a także radni: Mieczysław Lucjan Sobolewski i Michał Kotarski. Miasto z Burmistrzem na czele reprezentowali: Wiceburmistrz Filip Chodkiewicz, Przewodnicząca Rady Miejskiej Alicja Dobrowolska, a także Skarbnik Sławomir Sieczkowski oraz Kierownik Wydziału Inwestycji Magdalena Sokołowska. Obecne były także osoby bezpośrednio pracujące przy realizacji inwestycji oraz mieszkańcy Augustowa.

Red.

Symboliczne otwarcie ul. Wojska Polskiego Przebudowana ul. Wojska Polskiego Przebudowana ul. Wojska Polskiego

 

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści