Milion na rozwój augustowskiego szpitala

W środę, 4 grudnia podpisane zostały umowy o dofinansowanie inwestycji w szpitalach powiatowych w Augustowie, Kolnie i Wysokiem Mazowieckiem.

W imieniu Powiatu Augustowskiego umowę z Bohdanem Paszkowskim – Wojewodą Podlaskim podpisali: Jarosław Szlaszyński – Starosta Augustowski i Dariusz Jan Szkiłądź – Wicestarosta Augustowski, przy kontrasygnacie Mirosława Krakowskiego – Skarbnika Powiatu.

Dotacja celowa z budżetu państwa o wartości 1 mln zł przyznana została na zakup sprzętu i aparatury medycznej. Wkład własny w wysokości 290,4 tys. zł będzie pochodził z budżetu Powiatu Augustowskiego. Zaangażowane zostaną również środki własne SP ZOZ w Augustowie w kwocie 31 tys. zł.

Doposażonych zostanie pięć komórek organizacyjnych augustowskiego szpitala. Na Oddział Chirurgii Ogólnej zakupiony zostanie m.in. aparat USG z kolorowym Dopplerem, defibrylator, kardiomonitory oraz aparat do elektrokoagulacji, stoły i lampy do gabinetów zabiegowych. Gabinet Endoskopowej Diagnostyki Onkologicznej wyposażony zostanie m.in. w gastroskop z torem wizyjnym, kolonoskop oraz sprzęt do koagulacji z argonem. Zaplanowano także zakup specjalistycznej lampy na Blok Operacyjny oraz zintegrowanego systemu artroskopowego dla Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej. Wyposażenie Pracowni Diagnostyki Obrazowej (RTG) rozszerzone zostanie o nowoczesny aparat USG z pełnym zestawem głowic i kolorowym Dopplerem. Ponadto zakupiony zostanie sprzęt do Działu Rehabilitacyjnego, a także m.in. 100 łóżek szpitalnych z materacami i szafkami przyłóżkowymi oraz podnośniki elektryczne do przenoszenia pacjentów. Przyznana dotacja zostanie wykorzystana jeszcze w tym roku.

– Cieszymy się bardzo, że augustowski szpital znalazł się wśród 3 szpitali w naszym województwie, które otrzymały dotację z rezerwy ogólnej budżetu państwa – mówi Jarosław Szlaszyński – Starosta Augustowski. – Z tej inwestycji skorzystają nasi pacjenci. Środki o wartości ponad 1,3 mln zł w całości zostaną wykorzystane na zakup sprzętu i aparatury medycznej, które umożliwią dalsze podnoszenie jakości opieki medycznej i rozwój naszego szpitala, dodaje starosta.

Red.

Podpisanie umowy o dofinansowanie inwestycji w SP ZOZ.