Wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej…

Wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej…

UCHWAŁA NR 254/31/2019
ZARZĄDU POWIATU W AUGUSTOWIE
z dnia 27 listopada 2019 r.

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego
w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej,
świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej
na terenie Powiatu Augustowskiego w 2020 r.

Pliki do pobrania – pełna treść uchwały

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści