Otwarty konkurs ofert – nieodpłatna pomoc prawna w 2020 r.

Zarząd Powiatu w Augustowie
ogłasza otwarty konkurs ofert
na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie
prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej,
świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej
na terenie Powiatu Augustowskiego w 2020 r.

Pliki do pobrania – pełny tekst ogłoszenia