Milion na rozwój augustowskiego szpitala

Milion na rozwój augustowskiego szpitala

W poniedziałek, 7 października, podczas konferencji prasowej, która odbyła się w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Augustowie, przekazana została informacja, że premier Mateusz Morawiecki podjął decyzję o przyznaniu augustowskiemu szpitalowi 1 mln zł z rezerwy ogólnej budżetu państwa. Środki zostaną przeznaczone na zakup sprzętu i aparatury medycznej m. in. na Oddział Chirurgii Ogólnej, Blok Operacyjny, do gabinetu endoskopowej diagnostyki onkologicznej oraz do pracowni RTG i Działu Rehabilitacji.

– Zarząd Powiatu złożył wniosek do rezerwy budżetu państwa o doposażenie szpitala w aparaturę medyczną. Został on pozytywnie zaopiniowany i do placówki trafi milion złotych z funduszy rządowych, które uzupełnione środkami z budżetu Powiatu Augustowskiego pozwolą na zakup najpotrzebniejszego sprzętu – powiedział podczas konferencji Jarosław Szlaszyński – Starosta Augustowski.

– Cieszę się, że Premier podjął taką decyzję. Jest to kolejny krok w umacnianiu augustowskiego szpitala, który ma ważną misję do spełnienia i dlatego warto w niego inwestować – powiedział obecny na konferencji Jarosław Zieliński – Poseł na Sejm RP, Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Danuta Zawadzka – Dyrektor SP ZOZ w Augustowie podziękowała Ministrowi za udzielone wsparcie oraz podkreśliła, że szpital od 4 lat bilansuje się, co jest wynikiem efektywnego zarządzania i stałego nadzoru sytuacji placówki przez Zarząd Powiatu.

Podczas konferencji Starosta podziękował personelowi szpitala za zaangażowanie i układającą się współpracę, która pozwala stale podnosić jakość świadczonych usług dla dobra pacjentów.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele lekarzy augustowskiego szpitala, lek. med. Wioletta Tomaszycka-BednarczykZastępca Dyrektora ds. Opieki Zdrowotnej oraz Dariusz Jan Szkiłądź – Wicestarosta Augustowski.

Konferencja prasowa w SP ZOZ w Augustowie w dn. 7 października 2019 r.

Fot. M.Chodacz

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści