Ruszyły inwestycje drogowe powiatu

Ruszyły inwestycje drogowe powiatu

Wszystkie inwestycje drogowe zgłoszone przez Powiat Augustowski znalazły się na podstawowej liście zadań dofinansowanych z Funduszu Dróg Samorządowych w 2019 r.

W dniu 30 sierpnia Prezes Rady Ministrów zatwierdził listy zadań rekomendowanych przez Wojewodę Podlaskiego. Łącznie przebudowanych zostanie 13,5 km dróg powiatowych, których wartość po przeprowadzeniu procedur przetargowych wynosi blisko 15,7 mln zł. Przyznane dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych wynosi ponad 7,5 mln zł i stanowi 50% kosztów kwalifikowalnych zadań. Pozostała kwota zostanie sfinansowana z budżetu Powiatu Augustowskiego i ze środków poszczególnych samorządów gminnych.

Pierwszą inwestycją, która już ruszyła, jest przebudowa ulicy Wojska Polskiego w Augustowie. Prowadzone prace przebiegają zgodnie z założonym harmonogramem. Właśnie teraz szczególnie widoczne jest to, że realizacja tego zadania była w pełni uzasadniona, nie tylko ze względu na stan nawierzchni drogi i chodników, ale również konieczność dokonania gruntownej przebudowy infrastruktury podziemnej. Obecnie prowadzona jest przebudowa napowietrznej linii komunalnej niskiego napięcia na linię doziemną oraz modernizacja linii średniego napięcia przez Zakład Energetyczny. Wodociągi i Kanalizacje Miejskie realizują przebudowę sieci wodociągowej wraz z wykonaniem nowej magistrali, gdyż stara ulegała licznym awariom, a MPEC prowadzi prace konserwacyjne sieci ciepłowniczej oraz wykonuje nowe przyłącza. Prowadzone są też prace związane z budową sieci internetu światłowodowego. Ponadto w ramach zadania realizowana jest przebudowa kanalizacji deszczowej oraz kolidujących odcinków sieci telekomunikacyjnej. Wykonanie tych wszystkich elementów bez zaplanowania kompleksowej przebudowy nawierzchni jezdni, parkingów i chodników spowodowałoby drastyczne pogorszenie ich stanu i kilkukrotne ponoszenie kosztów na ich odtwarzanie.

W poniedziałek, 16 września, symbolicznym wbiciem szpadla, rozpoczęto również inwestycje na powiatowych drogach pozamiejskich. Miejscem spotkania było skrzyżowanie drogi powiatowej Kurianka – Starożyńce – Bartniki z drogą wojewódzką Augustów – Lipsk – Granica Państwa.

– Cieszymy się, że utworzony został Fundusz Dróg Samorządowych i że możemy z niego korzystać – powiedział Jarosław Szlaszyński – Starosta Augustowski, witając licznie zebranych uczestników spotkania. – Dzięki bardzo dobrej współpracy z samorządami gminnymi, udaje się nam zwielokrotnić środki, które są do dyspozycji i realizować więcej inwestycji drogowych ważnych dla mieszkańców powiatu augustowskiego, dodał starosta.

Obecny na spotkaniu Jarosław Zieliński – Poseł na Sejm RP, Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji podkreślił, że środki z Funduszu Dróg Samorządowych przeznaczone są na drogi powiatowe i gminne, czyli na te drogi, które są mieszkańcom najbardziej potrzebne, bo korzystają z nich codziennie.

W spotkaniu rozpoczynającym realizację inwestycji na drogach pozamiejskich wzięli udział mieszkańcy, przedstawiciele wykonawcy inwestycji, radni Rady Powiatu w Augustowie oraz radni i włodarze poszczególnych gmin, na terenie których będą realizowane w tym roku inwestycje na drogach powiatowych: Lech Łępicki – Burmistrz Lipska, Teresa Strękowska – Wójt Gminy Nowinka, Radosław Wawiórko – Wójt Gminy Bargłów Kościelny i Jarosław Karp – Wójt Gminy Sztabin.

Powiatowy Zarząd Dróg podpisał już umowy z wykonawcami i w najbliższych dniach rozpoczną się prace dotyczące rozbudowy odcinka drogi Kurianka – Starożyńce – Bartniki w Gminie Lipsk (2,8 km), przebudowy odcinków drogi powiatowej Nowinka – Monkinie – Bryzgiel oraz drogi Monkinie – Kopanica – Tobołowo w miejscowości Monkinie w Gminie Nowinka (3,1 km), przebudowy odcinków drogi powiatowej Barszcze – Pruska –Tajno Łanowe – Netta Druga w Gminie Bargłów Kościelny (3,5 km) oraz przebudowy drogi Wrotki – Jaziewo – Mogielnice od drogi powiatowej Białobrzegi – Dębowo do skrzyżowania w miejscowości Jaziewo w Gminie Sztabin (3,4 km). Realizacja wymienionych inwestycji zakończy się w 2020 r.

Wszystkich użytkowników przebudowywanych dróg prosimy o wyrozumiałość i przepraszamy za utrudnienia, które są nieuniknione w trakcie prowadzonych robót.
W szczególności prosimy o stosowanie się do oznakowania i korzystanie z wyznaczonych objazdów w związku z zamknięciem dla ruchu odcinków ulicy Wojska Polskiego od ul. Norwida do ul. Mickiewicza oraz od Lidla do Rynku Zygmunt Augusta.

Red.

rozbudowa odcinka drogi Kurianka – Starożyńce – Bartniki w Gminie Lipsk rozbudowa odcinka drogi Kurianka – Starożyńce – Bartniki w Gminie Lipsk

rozbudowa odcinka drogi Kurianka – Starożyńce – Bartniki w Gminie Lipskprzebudowa ul. Wojska Polskiego w Augustowie

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści