Ponad 9,5 mln zł dotacji na drogi powiatowe

Ponad 9,5 mln zł dotacji na drogi powiatowe

Prezes Rady Ministrów zatwierdził listy zadań rekomendowanych przez Wojewodę Podlaskiego do dofinansowania w 2019 r. ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Na podstawowej liście zadań, które otrzymają dotację znalazły się wszystkie inwestycje zgłoszone przez Powiat Augustowski. Łącznie przebudowanych zostanie 13,5 km dróg powiatowych o łącznej wartości ponad 19 mln zł. Przyznane dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych wynosi ogółem 9.514.750 zł i stanowi 50% kosztów kwalifikowalnych zadań. Pozostała kwota zostanie sfinansowana z budżetu Powiatu Augustowskiego i ze środków poszczególnych samorządów gminnych.

Pierwszą dofinansowaną inwestycją, która już ruszyła, jest przebudowa ulicy Wojska Polskiego w Augustowie, na odcinku od Rynku Zygmunta Augusta do Ronda NSZZ „Solidarność”.

Powiatowy Zarząd Dróg dokonał otwarcia ofert w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego i jest gotowy również do udzielenia pozostałych zamówień w ramach zadań dotyczących: rozbudowy odcinka drogi Kurianka – Starożyńce – Bartniki w Gminie Lipsk (2,8 km), przebudowy odcinków drogi powiatowej Nowinka – Monkinie – Bryzgiel oraz drogi Monkinie – Kopanica – Tobołowo w miejscowości Monkinie w Gminie Nowinka (3,15 km), przebudowy odcinków drogi powiatowej Barszcze – Pruska –Tajno Łanowe – Netta Druga w Gminie Bargłów Kościelny (3,5 km) oraz przebudowy drogi Wrotki – Jaziewo – Mogielnice od drogi powiatowej Białobrzegi – Dębowo do skrzyżowania w miejscowości Jaziewo w Gminie Sztabin (3,4 km). Realizacja ww. inwestycji rozpocznie się po podpisaniu stosownych umów.

Przebudowa ul. Wojska Polskiego w Augustowie

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści