Drogowe plany inwestycyjne Powiatu

Drogowe plany inwestycyjne Powiatu

Dzięki wsparciu ze środków Funduszu Dróg Samorządowych oraz dobrej współpracy Zarządu Powiatu z władzami samorządów gminnych, mieszkańcy Powiatu Augustowskiego zyskają kilometry przebudowanych dróg.

Pierwszą inwestycją, która już ruszyła, jest przebudowa ulicy Wojska Polskiego w Augustowie, na odcinku od Rynku Zygmunta Augusta do Ronda NSZZ „Solidarność”. W ramach zadania przebudowane zostaną skrzyżowania z ulicami Norwida i Mickiewicza, w tym wykonane będą dodatkowe prawoskręty. Prace potrwają do końca listopada. Wykonawcą tej inwestycji jest firma EKODROM Sp. z o. o. z Augustowa. Łączny koszt zadania wyniesie ponad 7,4 mln zł i sfinansowany zostanie z Funduszu Dróg Samorządowych oraz z budżetu Powiatu Augustowskiego i Gminy Miasto Augustów.

Wykonawca zapewnia, że dołoży wszelkich starań, aby utrudnienia podczas realizacji inwestycji były jak najmniej uciążliwe, jednak podkreśla, że nie da się ich uniknąć przy kompleksowej przebudowie ulicy o tak dużym natężeniu ruchu. Prosimy mieszkańców o wyrozumiałość i zwracanie szczególnej uwagi na oznakowanie podczas prowadzonych prac.

Początkowo roboty będą realizowane przy zachowaniu przejezdności ulicy. W późniejszym terminie, na czas przebudowy infrastruktury podziemnej i wykonania nowych warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni, ulica zostanie etapami zamknięta. W tym okresie ruch będzie odbywał się wyznaczonymi objazdami.

W kwietniu br. złożone zostały wnioski o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych również czterech innych zadań inwestycyjnych, które obejmują łącznie prawie 13 km dróg powiatowych. Zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 27 czerwca 2019 r., wszystkie inwestycje drogowe, na które Powiat Augustowski złożył wnioski, zostały ujęte na liście zadań przewidzianych do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Przyznana kwota dotacji zostanie określona po zatwierdzeniu listy przez Prezesa Rady Ministrów.

Powiatowy Zarząd Dróg dokonał już otwarcia ofert w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego i jest gotowy do udzielenia zamówień w ramach zadań dotyczących: rozbudowy odcinka drogi Kurianka – Starożyńce – Bartniki w Gminie Lipsk (2,8 km), przebudowy odcinków drogi powiatowej Nowinka – Monkinie – Bryzgiel oraz drogi Monkinie – Kopanica – Tobołowo w miejscowości Monkinie w Gminie Nowinka (3,15 km), przebudowy odcinków drogi powiatowej Barszcze – Pruska –Tajno Łanowe – Netta Druga w Gminie Bargłów Kościelny (3,5 km) oraz przebudowy drogi Wrotki – Jaziewo – Mogielnice od drogi powiatowej Białobrzegi – Dębowo do skrzyżowania w miejscowości Jaziewo w Gminie Sztabin (3,4 km). Realizacja ww. inwestycji rozpocznie się po zatwierdzeniu przyznanego dofinansowania przez premiera Mateusza Morawieckiego.

Ponadto Wojewoda Podlaski ogłosił nabór wniosków na dofinansowanie zadań ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na 2020 rok. W związku z tym, Zarząd Powiatu wystąpił do burmistrzów i wójtów z powiatu augustowskiego o wskazanie zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych, których wspólną realizacją przy dofinansowaniu z ww. programu gminy byłyby zainteresowane.

Gmina Bargłów Kościelny wyraziła wolę kontynuacji przebudowy odcinka drogi powiatowej Bargłów Kościelny – Kamionka Stara, Gmina Nowinka zdecydowała o partycypacji w kontynuacji przebudowy odcinka drogi powiatowej Nowinka – Monkinie – Bryzgiel, Gmina Płaska zadeklarowała włączenie się w przebudowę odcinka drogi Gruszki – Rubcowo – Skieblewo, a Gmina Sztabin wnioskowała o rozbudowę odcinka drogi Dębowo – Jagłowo wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu na rzece Biebrza w Jagłowie.

Do Funduszu Dróg Samorządowych na 2020 rok złożone zostały wnioski o dofinansowanie wszystkich ww. zadań, które są istotne dla mieszkańców i których współfinansowanie zadeklarowały samorządy gminne.

Red.

Przebudowa ul. Wojska Polskiego w Augustowie

Fot. M. Chodacz

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści