Podpisano umowę na rzecz działań proekologicznych

Podpisano umowę na rzecz działań proekologicznych

22 lipca w Starostwie Powiatowym w Augustowie podpisana została umowa na dofinansowanie w formie dotacji kosztów przedsięwzięcia pod nazwą: Aktywizacja wychowanków bursy oraz środowiska lokalnego na rzecz zachowań proekologicznych. W ramach zadania planowane jest zorganizowanie edukacji ekologicznej poprzez przeprowadzenie warsztatów, konkursów, wycieczki oraz udział w akcji sprzątania świata.

Umowę ze strony Powiatu Augustowskiego podpisali: Jarosław Szlaszyński – Starosta Augustowski i Dariusz Jan Szkiłądź – Wicestarosta Augustowski, zaś ze strony Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisał Maciej Borzyszkowski – Prezes Zarządu WFOŚiGW.

Red.Podpisanie umowy na rzecz działań proekologicznych Podpisanie umowy na rzecz działań proekologicznych

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści