74. Rocznica Obławy Augustowskiej

W niedzielę, 21 lipca przy Wzgórzu Krzyży w Gibach, miejscu symbolizującym grób ofiar Obławy Augustowskiej, obchodzono 74. rocznicę największej zbrodni dokonanej na Polakach po zakończeniu II wojny światowej.

Obława Augustowska to akcja Sowietów przeciwko polskiej partyzantce niepodległościowej, którą na terenie Puszczy Augustowskiej i w jej okolicach przeprowadziły oddziały Armii Czerwonej, wspieranej przez NKWD i funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa. W efekcie zatrzymano kilka tysięcy osób, z których część została poddana brutalnemu śledztwu. Wiadomo, że co najmniej 600 osób uprowadzono w nieznanym kierunku i zamordowano. Do dziś nieznane jest miejsce ich pochówku.

Po mszy świętej i okolicznościowych przemówieniach pod Krzyżem – na symbolicznym grobie Ofiar Obławy Augustowskiej złożone zostały kwiaty. Powiat Augustowski podczas obchodów reprezentował Jarosław Szlaszyński – Starosta Augustowski oraz Dariusz Jan Szkiłądź – Wicestarosta Augustowski.

Red.

Delegacja Powiatu Augustowskiego podczas obchodów 74. Rocznicy Obławy Augustowskiej

Fot. Radio5