Z głębokim smutkiem i żalem

Z głębokim smutkiem i żalem

Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
Heleny Kozłowskiej
Redaktor Naczelnej „Naszego Sztabińskiego Domu”

 Składamy wyrazy szczerego współczucia Rodzinie
i łączymy się w bólu po stracie najbliższej i drogiej Im Osoby

Starosta Augustowski, Wicestarosta Augustowski,
Rada i Zarząd Powiatu w Augustowie

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści