Wyrazy głębokiego współczucia
Panu nadkom. Pawłowi Jakubiakowi
Oficerowi Prasowemu
Komendanta Powiatowego Policji w Augustowie
z powodu śmierci
ŻONY
składają
Starosta Augustowski, Wicestarosta Augustowski,
Zarząd i Rada Powiatu w Augustowie,
pracownicy Starostwa Powiatowego w Augustowie
i Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści