Wyrazy głębokiego współczucia
Państwu Ewie i Franciszkowi Wiśniewskim
z powodu śmierci
MAMY I TEŚCIOWEJ
składają
Starosta Augustowski, Wicestarosta Augustowski,
Zarząd i Rada Powiatu w Augustowie,
pracownicy Starostwa Powiatowego w Augustowie
i Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego