Ćwiczenia wojskowe na terenie powiatu

Ćwiczenia wojskowe na terenie powiatu

2 kwietnia w Augustowie odbyła się odprawa koordynująca działania służb biorących udział w realizacji ćwiczeń wojskowych „BRAMA 19”. Członkowie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego spotkali się z oficerami Akademii Sztuki Wojennej, uczestniczącymi w ćwiczeniach. Tematem posiedzenia było ustalenie zasad współdziałania administracji publicznej z ćwiczącym dowództwem brygady w ramach przygotowania do prowadzania działań antykryzysowych i obronnych na terenie województwa podlaskiego i powiatów: augustowskiego i suwalskiego.

Ćwiczenia wojskowe pod kryptonimem „BRAMA 19” realizowane są przez Akademię Sztuki Wojennej. Odbywają się one od 27 marca do 12 kwietnia m.in. na terenie województwa podlaskiego.

Gen. bryg. dr inż. Ryszard Parafianowicz – Rektor-Komendant Akademii Sztuki Wojennej podkreślił strategiczne położenie Augustowa i Suwałk ze względu na walory obronne, bezpieczeństwo naszego państwa i funkcjonowanie Polski w Sojuszu Północnoatlantyckim.
– Jest to wschodnia flanka NATO, jedyna droga lądowa łącząca kraje bałtyckie, dlatego to właśnie w tym regionie przeprowadzane są ćwiczenia taktyczne – powiedział Rektor-Komendant. W ramach ćwiczeń doskonalimy planowanie i prowadzenie działań przez jednostki wojskowe, ale również współdziałanie z władzami samorządowymi, dodał.
– Jest taka łacińska maksyma, która w języku polskim brzmi: Jeśli chcesz pokoju, szykuj się do wojny. Chcemy pokoju, a podejmowane przedsięwzięcia mają przygotować nas na różnego rodzaju zagrożenia – powiedział Jarosław Szlaszyński – Starosta Augustowski.

Ppłk Marek Wasilewski – Dowódca ćwiczącej brygady poinformował, że głównym zadaniem ćwiczeń prowadzonych w naszym regionie jest zweryfikowanie przyjętych założeń z terenem. W tym celu będą prowadzone rekonesanse, w tym również powietrzne.

Red.

Ćwiczenia wojskowe pod kryptonimem „BRAMA 19” - fot. 1 Ćwiczenia wojskowe pod kryptonimem „BRAMA 19” - fot. 2 Ćwiczenia wojskowe pod kryptonimem „BRAMA 19” - fot. 3

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści