Rozpoczął się pierwszy etap ćwiczeń BRAMA-19

26 marca w Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie rozpoczęło się trzytygodniowe ćwiczenie BRAMA-19.

Oficjalnego rozpoczęcia dokonał płk dr hab. Krzysztof Krakowski – Dziekan Wydziału Wojskowego Akademii Sztuki Wojennej, który jest kierownikiem ćwiczeń. Podczas spotkania studenci Wydziału Wojskowego zostali wprowadzeni w skomplikowaną sytuację społeczną, ekonomiczną oraz polityczno-militarną, będącą powodem konfliktu zbrojnego. Na tym tle została przedstawiona m.in. rola i zadania Straży Granicznej w systemie obronnym państwa. Jarosław Szlaszyński – Starosta Augustowski przedstawił słuchaczom specyfikę regionu pod względem infrastruktury krytycznej. Sztuka wojenna rozwija się również w oparciu o doświadczenia z minionych bitew. Studenci zapoznali się zatem z wojskowo-geograficzną charakterystyką ćwiczebnego rejonu operacji obronnej.

BRAMA-19 to również współpraca wojska z przedstawicielami Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Augustowie. Studenci ASzWoj będą doskonalić swoje umiejętności planowania współpracy ze wszystkimi podmiotami znajdującymi się w strefie ogarniętej działaniami zbrojnymi. Ich głównym celem będzie ochrona i obrona ludności cywilnej. Ostatecznie wszystkie decyzje ćwiczących zostaną zweryfikowane i ocenione przez system JTLS Centrum Symulacji i Komputerowych Gier Wojennych ASzWoj. Swoich obiektów użyczy studentom ASzWoj 14 Suwalski Dywizjon Artylerii Przeciwpancernej w Suwałkach.

Red.

pierwszy etap ćwiczeń BRAMA-19 pierwszy etap ćwiczeń BRAMA-19 pierwszy etap ćwiczeń BRAMA-19

Fot. ASzWoj