Otwarcie Punktu Informacyjnego Programu Czyste Powietrze

Otwarcie Punktu Informacyjnego Programu Czyste Powietrze

16 marca w budynku Powiatowego Zarządu Dróg w Augustowie nastąpiło oficjalne otwarcie Punktu Informacyjnego Programu Czyste Powietrze.

W otwarciu udział wzięli: Jarosław Zieliński – Sekretarz Stanu w MSWiA, Poseł na Sejm RP, Maciej Borzyszkowski – Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, Jarosław Szlaszyński – Starosta Augustowski oraz Dariusz Szkiłądź – Wicestarosta Augustowski.

Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. W zależności od miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym beneficjenci programu otrzymają dofinansowanie na pokrycie nawet do 90 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji. Program zakłada dofinansowanie mieszkańców nie tylko na wymianę starych pieców, ale także m.in. na termomodernizację budynków, montaż instalacji odnawialnych źródeł energii, wymianę stolarki okiennej.

Augustowski punkt jest pierwszym tego typu miejscem w województwie podlaskim. Mieszkańcom z terenu Powiatu zainteresowanym uzyskaniem wsparcia w ramach rządowego Programu Czyste Powietrze, osoby zatrudnione w Punkcie wytłumaczą, jak krok po kroku we właściwy sposób wypełnić wniosek. Więcej informacji na ten temat można uzyskać na stronie: https://www.nfosigw.gov.pl/czyste-powietrze/

Red.

Otwarcie Punktu Informacyjnego Programu Czyste PowietrzeOtwarcie Punktu Informacyjnego Programu Czyste Powietrze Otwarcie Punktu Informacyjnego Programu Czyste Powietrze Fot. Z.Bartoszewicz

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści