Wyrazy głębokiego współczucia

Wyrazy głębokiego współczucia

Wyrazy głębokiego współczucia
Panu Jarosławowi Kwietniowi
Dyrektorowi Zespołu Placówek Młodzieżowych w Augustowie
z powodu śmierci
TEŚCIA
składają
Starosta Augustowski, Wicestarosta Augustowski,
Przewodniczący Rady Powiatu i Zarząd Powiatu,
pracownicy Starostwa Powiatowego
i Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Augustowie

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści