1

Wyrazy głębokiego współczucia

Wyrazy głębokiego współczucia
Państwu Agacie i Grzegorzowi Augusewiczom
z powodu śmierci
TATY I TEŚCIA
składają
Starosta Augustowski, Wicestarosta Augustowski,
Przewodniczący Rady Powiatu w Augustowie i Zarząd Powiatu w Augustowie
oraz pracownicy Starostwa Powiatowego w Augustowie