Seminarium dotyczące ważnych dróg

Seminarium dotyczące ważnych dróg

W dniach 20-22 lutego 2019 r. odbywa się w Augustowie XI Seminarium Techniczne pt.: „Aktualne zagadnienia budownictwa komunikacyjnego”. Organizatorami tego przedsięwzięcia jest Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Białymstoku we współpracy z Katedrą Budownictwa i Inżynierii Drogowej Politechniki Białostockiej. Co roku seminarium gromadzi przeszło 150 uczestników: naukowców, projektantów, wykonawców, firmy branżowe, a także zarządców dróg i kolei z województwa podlaskiego oraz całego kraju.

Podczas sesji inauguracyjnej, która odbyła się w Hotelu Warszawa w środę 20 lutego, omawiana była historia i plany rozwoju dróg samochodowych oraz kolejowych.

Obecny na seminarium Jarosław Szlaszyński – Starosta Augustowski podniósł ważne dla mieszkańców naszego Powiatu kwestie dotyczące konieczności zapewnienia dobrej i bezpiecznej drogi do Białegostoku, jako najważniejszego ośrodka administracyjnego, edukacyjnego, medycznego i kulturalnego w województwie. Poruszył również sprawę statusu i stanu drogi Suwałki – Augustów, która nadal pełni rolę niezwykle ważnego ciągu komunikacyjnego w północnej części województwa podlaskiego i wymaga pilnej modernizacji. Przedstawił także argumenty potwierdzające konieczność przebudowy drogi Augustów – Lipszczany. Biorący udział w seminarium Marek Olbryś – Wicemarszałek Województwa Podlaskiego, zapewnił, że rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 664 na odcinku Lipsk – Granica Państwa ma znaczenie dla rozwoju województwa i istnieją realne szanse na jej realizację. Natomiast Wojciech Borzuchowski – Dyrektor Oddziału GDDKiA w Białymstoku poinformował o trwających ekspertyzach i badaniach, które mają zdecydować o ostatecznej koncepcji  przebudowy drogi krajowej Augustów – Suchowola  – Korycin – Białystok.

Red.

Drukuj (otwiera nowe okno)
Przejdź do treści